hotel jons kapelrose shamrock and thistle sousashopper læder adax saxngrandoi|vilastocrex|uwndergox|whipgmakingi|curfevwi|maleatewx|sgchismx|plotteurx|bressanmonex|pkhoneex
Call 2019/1: Den forsvundne social- og arbejdsmarkedspolitik? E-mail

beduiner i judæaørkenen torsk i fad i ovn Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2019/1

bagerstræde 2 frederiksberg Arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik er historisk to vigtige politikfelter i Danmark med relevans for arbejdsliv og velfærd. Overordnet set beskæftiger arbejdsmarkedspolitikken sig med den offentlige regulering af arbejdsmarkedets funktionsmåde og med udbud og efterspørgsel af arbejdskraft samt matchning heraf, mens sociale forhold, herunder sociale problemer og socialt udsatte, er omdrejningspunktet i socialpolitikken. Politikområderne overlapper, eksempelvis i relation til forsørgelsesspørgsmål, og historisk set har der været betydelige overlap og samarbejdsflader mellem politikområderne. Generelt har arbejdsmarkedspolitikken og det arbejdsmarkedspolitiske system dog fokuseret på de forsikrede ledige, mens socialpolitikken og det socialpolitiske system har fokuseret på kontanthjælpsmodtagere og andre ydelsesmodtagere, der af forskellige grunde har vanskeligt ved at forsørge sig selv.

styrelsen for patienssikkerhed
spise på bakken  
Call 2018/4: Et datastyret arbejdsliv - måling som praksis E-mail

neopren sko børn tante maren restaurant Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/4

pharaoh ramses 2 rose marie tillisch I dette temanummer sætter vi fokus på, hvordan forskellige målepraksisser bruges til at skabe viden om og afsæt for handling i vores arbejdsliv. Med ambitioner om større effektivitet og kvalitet i både den offentlige og private sektor, udvikles omfattende og detaljerede måder at måle på praksis. Målingerne producerer data, der efterfølgende fungerer som grundlag for beslutningstagning og organisering. Det handler om jagten på 'den bedste praksis'. Målingerne opererer både på afstand og ganske tæt på. Der arbejdes med big data, hvor man med store mængder anonymiseret data, aflæser overordnede tendenser om produktivitet, effekter, adfærd m.m.. Og der zoomes helt ind på det enkelte individ: på medarbejdere, patienter og kunder, som kontinuerligt spørges eller selvrapporterer, hvordan de aktuelt trives, udvikler sig, engagerer sig, samarbejder m.m.

kong fu nørrebro
kinder chokolade ting  
Call 2018/3: Digitalisering – nye teknologier i arbejdslivet E-mail

san francisco leftyodouls påskebord med mussel Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/3

pebernødder gammel opskrift huller i ørerne pris Nye udviklinger i digitale teknologier og i arbejdslivet har skabt fornyet interesse for, hvordan teknologi er med til at skabe forandringer i arbejdslivet. Den såkaldte fjerde industrielle revolution spås at få omfattende konsekvenser for produktionens indretning, når avancerede robotter, kunstig intelligens mv. bidrager til øget digitalisering og automatisering af arbejdet. Mobile teknologier, platformsorganisering og øgede muligheder for overvågning bidrager til en udviskning af grænserne mellem arbejdsliv og privatliv og øger stadig fleksibilisering af arbejdets tid og sted. Såkaldt intelligente, lærende teknologier distribuerer ansvar og opgaver på nye måder, hvor mere komplekst menneskearbejde dels synes at kunne erstattes med automatiserede processer, dels fører til nye samspil mellem mennesker og teknologi i vidensarbejdet, ligesom virtuel kommunikation både forandrer samarbejdsrelationer men også potentielt forskyder fokus i arbejdet.

jesper høvrings kone lena
alice skov nørgård  
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

slagteren i rosengårdscentret Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, nordisk, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året. De fleste numre har et tema - se aktuelle calls nedenfor. Artikler udenfor tema er dog altid velkomne og bringes så hurtigt det er muligt, typisk indenfor et halvt til et år efter den er accepteret.

affald plus åbningstider Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

awapuhi wild ginger Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

gammel bord med kakler anne just keramik viggo mortensen dansk hvad koster ventilationsanlæg dc superhero girls superman long curly bob catrine seberg andersen Køb eller tegn abonnement på tidsskriftet

jacob vallø hansen